Reklam engelleyici kullanımını yasaklandı !

İki hafta önce Çin Hükümeti,  reklamları ve reklam kullanımını kökten değiştiren bir yasa düzenlemesi yaptı. Bu düzenleme, Çinli ve Çin’de faaliyet sürdüren firmaların reklamlarının devlet tarafından denetlenebilmesini, değiştirilebilmesini ve kaldırılabilmesini içeriyordu. Bugün gelen açıklamalara göre Çin Hükümeti, yasa düzenlemesiyle birlikte reklam engelleyicilerin (ad blocker) kullanımını da tamamen yasakladı.

 

 

SENDE YORUM EKLE..

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here