Kilolu insanların beyni çok hızlı yaşlanıyor!

Cambridge Üniversitesi’nde görevli olan bir grup bilim insanı, kilolu olmanın insan beyni üzerindeki etkilerini araştırırken çok ilginç birşeyle karşılaştılar. Orta yaşlı ve kilolu insanların beyin yapılarını inceleyen araştırmacılar, uzun bir süre kilolu olan kişilerin beyinlerinin çok daha hızlı yaşlandığını keşfettiler.

Araştırmaya göre uzun bir süre kilolu olan orta yaşlı bireylerin beyni, sağlıklı kiloda olan bireylerin beyninden tam 10 yaş daha yaşlı olabiliyor. Bilim insanları, bu durumun nedeninin beyinde bulunan ve normal durumlarda yaşlılıkla azalan beyaz madde olduğunu tahmin ediyorlar.

 

Bir Yorum

SENDE YORUM EKLE..

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

SENDE YORUM EKLE..

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here