C# Girilen sayının asal olup olmadığını tespit etme
Kodlama / 26 Eylül 2017

//bu program girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eder int sayi, sayac; // değişkenler tanımlanır. int asal=1; // kontrol içinsabit tanımlanır. Console.WriteLine(“Asal Sayı Tespit Programı “); //mesaj yazdırılır. Console.Write(“Sayıyı Giriniz: “); //mesaj yazdırılır. sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // string den int dönüştürülür. for (sayac=2;sayac<sayi;sayac++) // kontrol için dönü başlatılır sayiya kadar

C# Girilen sayıya kadar olan tüm asal sayıları listeleme
Kodlama / 26 Eylül 2017

//bu program girilen sayıya kadar olan asal sayıları listeler int girilen, sayac,kontrol,asal; // sayi değişkenleri tanımlanır. Console.WriteLine(“Asal Sayı Tespit Programı “); //programa mesaj yazdırılır. Console.Write(“Sayıyı Giriniz: “); // sayı girilmesi için mesaj yazdırılır. girilen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //girilen sayı string den int dönüştürülür. for (kontrol = 2; kontrol <= girilen; kontrol++)

Kategoriler