C# Girilen sayıya kadar olan tüm asal sayıları listeleme

//bu program girilen sayıya kadar olan asal sayıları listeler

      int girilen, sayac,kontrol,asal; // sayi değişkenleri tanımlanır.
      
      Console.WriteLine("Asal Sayı Tespit Programı ");  //programa mesaj yazdırılır.
      Console.Write("Sayıyı Giriniz: "); // sayı girilmesi için mesaj yazdırılır.
      girilen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //girilen sayı string den int dönüştürülür.
          for (kontrol = 2; kontrol <= girilen; kontrol++)  // sayı döngüsü başlatılır girilen sayıya kadar her sayı için asallık işlemi kontrol ettirilir.
      {
        asal = 1; 
        for (sayac = 2; sayac < kontrol; sayac++) // her sayı için asal olup olmadığına bakılır. kendisi hariç alt rakamların tamamına bölünerek kalan kontrol edilir.
        {
          if (kontrol % sayac == 0) // kalan sıfır ise sayı asal değildir bu rakam için döngüden çıkılır sayı 1 artırılır.
          {
            asal = 0;
          }
        }

        if (asal == 0)
        {
          
        }
        else
        {
          Console.WriteLine(kontrol); //asal=0 olmadığında sayı asal sayıdır ekrana yazdırılır döngüye tekrar dönülür.
        }


      }

SENDE YORUM EKLE..

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here