C# Girilen sayının asal olup olmadığını tespit etme

 //bu program girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eder

     int sayi, sayac; // değişkenler tanımlanır.
     int asal=1; // kontrol içinsabit tanımlanır.
     Console.WriteLine("Asal Sayı Tespit Programı "); //mesaj yazdırılır.
     Console.Write("Sayıyı Giriniz: "); //mesaj yazdırılır.
     sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // string den int dönüştürülür.

for (sayac=2;sayac<sayi;sayac++) // kontrol için dönü başlatılır sayiya kadar olan her sayı için kalan kontrolü yapılır.
     {
       if (sayi % sayac == 0) // sayının alt sayılara bölümünden kalan 0 olursa asal değildir asal=0 tanımlanır ve alt kısımdan yazdırılır.
       {
         asal = 0; // asal olmadığı değişkene tanımlandı.
       }
     }

if (asal == 0)
     {
       Console.WriteLine("Asal Değil"); // asal olmadığı için yazdırılır.
     }
else
     {
       Console.WriteLine(sayi+"Asal"); // asal=0 olmadığı için sayı asal sayıdır.
     }

SENDE YORUM EKLE..

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here