Arduino Light Cup (Civalı Eğim)

Bu yazımızda light cup sensörü inceliyoruz. Light cup sensörümüz içerisinde civa tüpü olan ve civanın konumuna göre led’in yanmasını sağlayan bir sensör.

Arduino Light Cup (Civalı Eğim)

Video:

Kodlar:,

int Led = 6 ;// devre üstünde L yazan port
int Sensor = 5; // devre üstünde s yazan port
int val; // değişken tanımlıyoruz
 
void setup ()
{
 pinMode (Led, OUTPUT) ; // çıkış pinleri tanımlanıyor
 pinMode (Sensor, INPUT) ; // giriş pinleri tanımlanıyor
 digitalWrite(Sensor, HIGH); 
}
 
void loop ()
{
 val = digitalRead (Sensor) ; // sensörden okunan değer değişkene aktarılıyor
 
 if (val == HIGH) //koşul açılır değişken yüksek ise led sönük kalır civa diğer tarafta ise led yanar.
 {
  digitalWrite (Led, LOW);
 }
 else
 {
  digitalWrite (Led, HIGH);
 }
}

 

SENDE YORUM EKLE..

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here