Arduino Joystick Sensör

Arduino sensör tanıtım rehberine başlangıç yapmış olduk. Bu yazımızda joystick sensörü tanıtacağız nasıl çalışır ve çıktılar nasıl görüntülenir ona yer vereceğiz.

Arduino Joystick Sensör

Video da detaylı görseller ve çalışma şekli yer alıyor.

Arduino Kod:

int xPin = A4;
int yPin = A5;
int butonPin = A3;
 
int xPozisyonu = 0;
int yPozisyonu = 0;
int butonDurum = 0;
 
void setup() {
Serial.begin(9600);
 
pinMode(xPin, INPUT);
pinMode(yPin, INPUT);
pinMode(butonPin, INPUT_PULLUP);
 
 
}
 
void loop() {
xPozisyonu = analogRead(xPin);
yPozisyonu = analogRead(yPin);
butonDurum = digitalRead(butonPin);
 
Serial.print("X: ");
Serial.print(xPozisyonu);
Serial.print(" | Y: ");
Serial.print(yPozisyonu);
Serial.print(" | Buton: ");
Serial.println(butonDurum);
 
delay(100);
}

SENDE YORUM EKLE..

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here